Rodchakraet

Temaer

Du ved, hvem du er, og hvad du vil!

Det er vores jordforbindelse.

Vores rodchakra fortæller os, hvor praktisk orienteret og fysisk velfungerende vi er i livet. Det repræsenterer vores handlekraft og vores evne til at manifestere vores ønsker, tanker og ideer.
Rodchakra dækker over områder som økonomi, karriere, hjemmet, ejendele, vores fysiske sikkerhed og vores basale behov.
Chakraet hører til jordelementet og har følgende værdier : Stilstand, fasthed, soliditet, rutine, begrænsning, nødvendighed og pligt.

Kropsområder

Underkroppen, ben, fødder, hofter, knæ, kønsorganer, endetarm, halebenet, immunforsvar og binyrer.

I balance

Stabilitet, god jordforbindelse, føle sig hjemme, fysisk tryghed, orden i økonomien, , succes, realistisk, frugtbarhed.

I ubalance

Dårlig jordforbindelse, slår sig på ting, mangler kontakt til kroppen, har fastlåste meninger, mangler fleksibilitet, usikker identitet, urealistisk i forhold til økonomi, karriere, job, bolig, familien, seksualitet, har svært ved at planlægge og strukturere dit liv, mangler mening i tilværelsen.

Underaktivt

Rodløshed, forvirring, fremmedgørelse, nervøsitet, ængstelighed, fysiske og praktiske anliggender virker uoverskuelige, drømmende, mistet jordforbindelse, langsomhed, manglende realitetssans.

Overaktivt

Materialisme, grådighed, afhængighed, tryghedsnarkomani, samlermani, klodsethed, tror kun på ting som kan måles og vejes, mangler kontakt til følelser og nære relationer, racisme, nationalisme og fundamentalisme.

Sygdomme

Depression, klodset, åreknuder, knuder eller kræft i endetarmen, hæmorider, nyrelidelser, vandladningsproblemer, mave-tarmproblemer, forstoppelse, anoreksi, underlivsproblemer, kredsløbslidelser, kolde fødder, knogleskørhed, immunrelaterede sygdomme.

Harachakraet

Temaer

Hara-chakra hører til vandelementet og er repræsenteret ved værdier som forandring, fleksibilitet, bevægelighed, spontanitet, frihed, muligheder og lyst.
Her hører vores oprindelige, ufiltrerede følelser til. Følelser – der i deres naturlige væsen flyder som vejret, de skifter ustandselig.
Det er også her, at evnen til at kontrollere følelserne bor, og evnen til at kunne finde indre ro selv i pressede situationer.
Det er her livslysten bor, og det som tænder én – også sexualiteten og kreativiteten.

Kropsområder

Underlivet, nedre tarme, lændehvirvlerne, bækkenområdet, hofteområdet, tyktarmen, blindtarmen, kønsorganerne, blæren, binyrer, kønskirtlerne.

I balance

Harachakraet deler sig i polerne maskulinitet og i en feminin pol. Så i balance opleves en dyb fysisk og emotionel tryghed. Du lytter til fysiske og psykiske signaler og reagerer på dem med det samme. Du strømmer med livet og følelserne og er åben og naturlig overfor andre mennesker og især overfor det modsatte køn. Du oplever ro i sindet, styrke, naturlig sexualitet, lyst, spontanitet, appetit, kropsglæde, selvtillid, samarbejde og samværsglæde.

I ubalance

I ubalance er der en manglende evne til at styre dine følelser. Følelserne undertrykkes og hober sig op og fører til ukontrollable følelsesudbrud. Livslysten mangler – eller lysten til noget, som man har elsket – kan flytte sig. Hvis man fortsætter uden livsenergi kan man blive syg. Du kan opleve seksuelle problemer af forskellig art. Kreativiteten kan mangle.

Underaktivt

Ulyst, appetitløshed, ugidelighed, arbejdsvægring, sløvhed, uoverkommelige følelser, aseksualitet.

Overaktivt

Emotionelle overreaktioner, irritabilitet, bebrejdelser, aggressivitet, voldelighed, sexfiksering, arbejdsnarkomani, rastløshed.

Sygdomme

Smerter i lænden eller bækken, underlivs- og gynækologiske problemer, urinvejslidelser, Ischias nerven, seksuel potens ude af balance.

Solar plexus

Temaer

Solar plexus er “solen” midt i kroppen og hører til ild-elementet.
Det har med selvfølelse, selvværd og selvtillid at gøre.
Personligheden – EGOét – holder til her.
Det står i forbindelse med vores astral-legeme, som bærer vores følelser.
Det er en fordøjelsesproces, hvor vi omsætter kosten og det, som vi psykisk tager ind.
Funktionen er at rense de lavere chakras drifter og ønsker til kultiveret og acceptabel energi.

Kropsområder

Bughulen, mellemgulvet, maven, tyndtarm,lever, galdeblære, nyrer, binyrer, bugspytkirtel, milt, mellemste del af rygsøjlen, stofskiftet.

I balance

Når solar plexus er i balance tør vi erkende og udtrykke vores følelser. Vi har mod og vilje til selvafsløring.
Du er kraftfuld uden at være aggressiv og hengivende uden af være svag.
Du træder i karakter, og dit ego er din kanal ud i verden.
Det er et område med stærk energi, især i vores travle verden, så det er vigtigt at “faste” psykisk med for eksempel meditation, stilhed, retreats.

I ubalance

I hara flyder følelserne i deres natur, men vi censurerer, manipulerer og kontrollerer dem mentalt, og så bliver følelserne fastlåst i solar plexus.
Du ser verden i sort og hvid og fordømmer andres fejl, som i virkeligheden er projektioner af dig selv.
Følelserne er svære at håndtere og kan være ukontrollable.
Der kan være indre uro og utilfredshed med alt.
Vi oplever os som ofre og er magtesløse.

Underaktivt

Passivitet, ubeslutsomhed, usikkerhed, konfliktsky, lukkethed, nervøsitet, offerrolle, lav selvfølelse, ansvarsløs, lever gennem andre.

Overaktivt

Dominans, manipulation, egoisme, aggressiv, selvcentrerede, tyranniske, konfliktsøgende, forførelse.

Sygdomme

Dårlig fordøjelse, anoreksi eller bulimi, mavesår, tarmlidelser, sygdomme i bugspytkirtlen, sukkersyge, lever-lidelser, binyre-problemer, gigt, blodsukker-ubalancer, kvalme, nyreproblemer, galdesten, diarré.

Hjertechakraet

Temaer

I buddhismen taler de om 4 elementer i kærligheden :
Kærlig venlighed som en hjertelig velmenende indefra naturligt kommende venlighed. Ikke sentimentalt og ikke pleasende, men at vi i bund og grund gør vores bedste for at give til andre.
Medfølelse i betydningen af at kunne føle med andre. Modsat medlidenhed hvor man lider med andre og og synes det er synd for og er med til at gøre den anden til offer.
Friheden – hvor man sætter dem fri, som man elsker. “If you love somebody – set Them free” (Sting). Og hvor kærligheden udfolder sig, jo mere frit et menneske man er.
Glæden – som er glæden over alt & ingenting. Kærligheden er glad!

Kropsområder

Bryst, skuldre, arme, hænder, hjerte, lunger, blodkar og thymus.

I balance

I balance har vi evnen til at være nærværende og have medfølelse. Vi oplever glæde og er tillidsfulde. Vores kærlighed kan være uselvisk, og vi er i stand til at tilgive. Vi har håb og barmhjertighed.

I ubalance

Du mangler den dybe kontakt til dig selv, og du kan være afstumpet. Ubalancen kan også skyldes sorg, som du har svært ved at slippe,og derfor lukker du dig inde i dine følelser og fokuserer på det, der var i stedet for at bruge energien på det, som er og det, som kan blive.

Underaktivt

Du er kølig og fjern, oversensitiv, sentimental, selvmedlidende, bitter, ensom, misundelig, mangler nærvær og indføling.

Overaktivt

Din kærlighed er “kvælende” og selvisk. Du er overfladisk, intrigant, kynisk, selvforherligende,skadefro, hævngerrig, ondskabsfuld, tyrannisk og bærer nag.

Sygdomme

Hjerte/kredsløbssygdomme, åndedrætsproblemer, astma/allergi, bronkitis, lungebetændelse, lungekræft, brystkræft.

Hals chakraet

Temaer

Det er her vi lytter indad til vores indre stemme, men det er også her vi kan sætte ord på og give noget stemme. Det er vores selvudtryk og har med integritet og ærlighed at gøre. Vores visioner bor her, og vi kan høre vores kald, vores livsdrømme og opgaver.
Chakraet hører til lydelementet og har med kommunikation, sprog og vores stemme at gøre. Vores tro og eksistentielle beslutninger hører hjemme her. Og det kreative udtryk er her.

Kropsområder

Halsen, luftrøret, halshvirvler, nakken, ørerne og hørelsen, mund, tænder og gummer, spiserøret, skjoldbruskkirtlen, hypofysen, hypothalamus.

I balance

Du er god til at kommunikere og give rene meldinger til andre. Du kan lytte og holde fast i det der siges. Du kan give udtryk for dig selv og også udtrykke dig kunstnerisk. Du får ideer og er god til at omsætte dem til den fysiske verden. Det kan være indre og dyb viden.
I balance er det lettere at få ideer og omsætte dem til virkelighed. Din kreativitet er stærk.

I ubalance

Med ubalanceret hals chakra har du problemer vedrørende kommunikation. Det kan være at give eller modtage beskeder. Det kan være at give udtryk for ønsker og behov. Du føler dig ofte misforstået og kan ikke lide at tale i større forsamlinger. Din tale kan være utydelig. Det kan også være, at du har svært ved at lytte indad til din indre stemme. Der er tilbøjelighed til at holde følelser tilbage.

Underaktivt

Du er mere sky og indadvendt og taler ikke så meget. Du har let ved at rødme i kommunikationen med andre. Din udtryksevne er svag og også din kontakt til andre. Der hersker en grad af fornægtelse.

Overaktivt

Du taler for meget uden indhold og er en utålmodig lytter. Du har tendens til at dominere med al din snakken, og det holder andre mennesker på afstand. Du kan være overfladisk, tvetydig og uklar. Dine relationer kan være falske.

Sygdomme

Halslidelser som betændelse, halskatar, hæshed og struma, hævede mandler, strubebetændelse. Nakkemyoser, tænderskæren, problemer med gummer og sår i munden. Døvhed og høreforstyrrelser. Alle hormonale betingede ubalancer da det er hypofysen som styrer her. Der er behov for stimulanser som slik, spiritus, kaffe, tobak eller mad. Den indre kommunikation mellem organer, hormoner og celler er ikke på plads og det medfører biokemisk forvirring. Træthed, udmattelse, spændingshovedpine, stofskifteproblemer, depression, rygskævhed, hævede kirtler, problemer med skjoldbruskkirtlen.

Pande chakra

Temaer

Dette chakra kaldes også for det 3. øje og for vores sjette sans. Det er vores intuition, og her hvor vi åbner vores sanser for den spirituelle verden. Chakraet afspejler vores evne til at integrere vore fysiske verden med den spirituelle verden. Her bor klarsyn, bevidsthed, visdom, sandfærdighed, intellektuelle evner, åbenhed, evne til at lære af erfaringen, følelsesmæssig intelligens, evne til at lære af erfaringen, selviagttagelse og selvvurdering. Stærk visualisering.

Kropsområde

Nervesystemet, pinealkirtlen, rygmarven, hypofysen, øjne, ører, næse.

I balance

Din 6. sans er aktiv, og du kan se en mening med alt og opfatter budskaber, som kan gemme sig i hverdagen. Du ser det positive i alle situationer i din hverdag, og det gør, at du kan hæve dig over hverdagens trivialiteter. Du har klarsyn, mental klarhed og en god intuition. Du har evnen til at danne indre billeder. Du er bevidst om dine skyggesider og kan arbejde aktivt med dem. Du besidder en livsvisdom.

I ubalance

Din koncentrationsevne er nedsat og din tankegang er rodet. Du er flyvsk og mangler jordforbindelse, og du kan have svært ved at omsætte de hurtige vibrationer i dette chakra til det praktiske fysiske plan. Derfor bliver du sårbar, for følelser og indtryk kan ikke falde på plads.

Under Aktivt

Du oplever mental formørkelse og du frygter sandheden. Dine værdier er falske. Du er forvirret og har svært ved at tage beslutninger. Du kan være snæversynet og ligger dig under for autoriteter og andres meninger. Du forholder dig kun til det som kan måles og vejes, og du er følsom og nærtagende. Du har svært ved at klare modstand i livet og kan glide ind i en depression.

Overaktivt

Du kan leve i en fantasiverden, og hallucinationer kan forekomme. Din moral er usand, og du kan misbruge dine mentale og psykiske evner og udnytte andres svaghed. Psykopater, med høj intelligens men svagt forhold til ret og uret, har et overaktivt pande chakra. Fanatisme og intolerance hører til her. Psykiatriske patienter kan også være resultatet af overaktivitet her.

Sygdomme

Nervebetonede ubalancer, mentale problemer, hukommelsesproblemer, lidelser i hjernen, hovedpine, synsforstyrrelser, blindhed, lidelser i hele rygsøjlen, indlæringsvanskeligheder, hormonelt betingede sygdomme, depression – vinterdepression, anfald.

Krone chakra

Temaer

Her bor ens Selv, vores essens, vores ånd. Her er der enhedsbevidsthed – den bevidsthed som forbinder alle og er en fælles bevidsthed. Indlevelse og empati er her. Du kan opleve en andens oplevelse, som var den din egen. Det er som at være inde i den anden. Dine tanker og følelser om Gud og religion/spiritualitet hører til her, og tillid til at modtage informationer eller fakta fra det æteriske plan uden at vide “hvordan” du ved det. Chakraet handler også om vores forhold til vores biologiske far, som bliver vores forhold til autoriteter – og Gud.

Kropsområder

Toppen af hovedet, hjernen, hele nervesystemet, psyken, pinealkirtlen, hypofysen, hele kroppen.

I balance

De fleste mennesker oplever kun dette chakra i balance i glimt. Få mennesker oplever det mere permanent – det kan være guruer og åndelige ledere. Du oplever at være et med verden og en højere bevidsthed. Du er åben over for spirituel indflydelse og din tro. Du kan have profetiske evner. Du forstår sammenhænge, der rækker ud over menneskehedens foreløbige fatteevne.
Her er fred og accept. Her er en spirituel identitet.

I ubalance

Der er ubalance mellem krop og sjæl. Det kan medvirke til sindslidelser, psykoser, autisme, hvor man er lukket inde i sin egen verden.

Underaktivt

Spirituel lukkethed, manglende tro, identitetsløshed. Du er stiv i tanker og holdninger. Nogle kan virke, som om de er en fysisk krop, der ikke har en sjæl.

Overaktivt

Du kan være alt for intellektuel og kan være afhængig af spirituel praksis og kan ignorere din krops behov. Du kan være fanatisk indenfor din religion, men kan være respektløs overfor andres spiritualitet. Du oplever, at der kun er en sandhed. Det er åndelig hovmod.

Sygdomme

Ubegrundede depressioner, bevidsthedsforstyrrelser, hjernelidelser, kronisk træthed uden fysisk årsag, psykiske lidelser, lysoverfølsomhed, overdreven omstændighedspåvirkning.

 

De 5 nye Chakra

Stjerneporten

Placering ca. 70 cm over hovedet

Resonans-det kollektivt ubevidste, morfologisk ressonans, som får informationer til at sprede  sig mellem artfæller Forudanelse -at mærke tingene før de sker, forbindelse til kosmos og andre dimensioner og intergalaktiske uddannelser.

Når chakraet åbner sig, begynder man at få lys fra kilden, som gør det vigtigt at man i alt sit arbejde overlader resultatet til Gud. Chakraet styrker kontakten til Devariget, som udgør planter, dyr og mineralriget. Herved helbredes vi lettere ved naturens egen hjælp samtidig med at healingsevnen af andre forstærkes. Der findes en dobbelthedi dette chakra, som på den ene side er  menneskets frie vilje, som gør det muligt at skabe sit eget univers -og på den anden side er det med til at lære mennesket at tage ansvarsbevidste valg,så vi kommer frem til større harmoni med den universelle mening.

Kausal chakra

Placering er over pandechakra 10-15 cm over hovedet i auraen i venstre side

Chakraet forbindes med guidning, Tærskelvogteren og evnen til at læse i akashakronikken, livets bog, som indeholder alle hændelse i fortod og fremtid. Herved åbner livet sig og kan ses fra et klart åndeligt perspektiv, så man er i stand til at bevare håb, tro og ligevægt i alle situationer med evnen til at leve uden fordømmelse af noget menneske. Chakraet står for at kunne transformere guddommelige principper til det lavere niveauer, idet maner i stand til at sætte ind på det sted,der skaber udviklingen. Det kan være farligt at eje evnen uden et stærkt ego og den psykiske modenhed. Skønhed: Dette er en form for “hellig geometri”, der gør det muligt for mennesket at få en sand oplevelse af skønhed. Arkitektur, billeder mm, som er skabt ud fra disse indre principper bidrager til ligevægt og harmoni. Naturen indeholder skaber sine former ud fra de samme principper. Retfærdighed: Alle samfund har fundet frem til et retfærdigheds-system, som er afstemt til det udviklingstrin samfundet befinder sig på. Når lederne i samfundet bruger dette chakra opretholdes fornuftige grænser og en moral, der styrer udviklingen henimod stadig mere medfølelse. Formynderskab: En klog forvaltning af samfundets ressourcer forhindrer at grådighed og magtmisbrug tager over og afsporer udviklingsprocessen. Forvandling: At kunne se træet i et egefrø, at kunne se potentialet i et blueprint  og have kundskaben til at realisere det til sin fuldkommenhed er evnen til forvandling. Frøet vil blive til det, som det var bestemt for. Element: Åndelig ild. det er flammen som renser uden at fortære. Affirmation: Jeg beder om at være fleksibel og villig til at forandre mig, så det er muligt med mine erfaringer at skabe guld/vækst ud fra affald/negativitet.

Sjælsstjerne chakraet

Ubetinget kærlighed: At vide hvor du selv står er en forudsætning for at kunne behandle andre ligeværdigt og uden afstand. Det er at kunne møde andre der hvor de er uanset om det er spedalske eller forbrydere og vide at de måske bærer den menneskelige skyggeside for både sig selv og os. Selverkendelse: Kan beskrives som det øjeblik eller den fase i livet, hvor vi erkender vort potentiale og bestemmer os for at omsætte det i handling. Integritet: Atman i handling, ord og tanker handler som en helhed og for helheden. Der er ingen skjulte motiver, du kan sagtens have egoistiske motiver, men de skjules ikke. Element: Havvander metafor for de dybder, rytmer og kræfter, der findes i dette chakra. Flod og ebbe skaber bevægelse og forandring og får stenene til at gnides imod hinanden, så de forandrer form, farve og strukturer og afslører nye sider af sig selv. Havet vedbliver at afdække til det sande, inderste jeg er afdækket.

Navle Chakra Soul star

Placering mellem hara og solar plexus (Navlen)

Nøgleord: Social kontakt og accept, følelsenaf at komme hjem, retning og fælles mål, Magt: Betyder kapacitet til at producere en virkning, en uegoistisk magt som overlader resultatet af ens ansrengelser til Gud/Universet. Healing: Ved anvendelse af dette chakra hindres healerere i at blive tappet.Selvhelbredelsesevnen styrkes. Livskraft: Når energilinier er udviklet til lever og milt, vil mennesket få adgang livskraft reserver fra den universelle kilde , som vil give udholdenhed, højt energiniveau og evne til at regenerere efter anstrengelser. Andre mennesker i nærheden vil føle sig  opladet Genfødsel: Personens livsstil, adfærd, tanker og aktiviteter vil mere og mere blivepræget af tanken om genfødsel. Således vil personen planlægge sine aktiviteter, så jorden vil blive et bedre sted at leve, når man nu sved, man kommer tilbage (og skal søbe de kål, man selv har svinet til). Gud: Troen på Gud erstattes vha. dette chakraaf et nærvær med Gudskraften, et mere bevidst samarbejde om at skabe med viden om, at det, man skaber må være i overensstemmelsemed den skaber, der giver energien og evnen til at kunne det.

Jordstjerne Chakra Base chakra Earth star

Placering  30 cm under  fødderne

Nøgleord: Valg, forløsning, visionen Farven er sort-hvid. Her findes hele dit potentiale for dette liv. Princip: Du kan ikke komme højere op end du kan grave i dybden. Bevidst forsøg på at anvende alle vore talenter for menneskeheden, idet man forsøger at afbalancere alle konsekvenser af beslutninger og handlinger. Læring om ikke-tilknytning og en overgivelse til den højere vilje. Medfødt evne til at bekymre sig om fred i verden som også er forbundet med solidaritet og mellemmenneskelig broder/søster kærlighed.

Facebook