Jeg er halvvejs i gennem uddannelsen regressions terapeut og søger lige nu nogle få klienter til gratis regressionsterapi

Hvad er regressionsterapi?

Mange mennesker kæmper med symptomer fra en hændelse, der er sket langt tilbage. En hændelse, der enten har været så voldsom, at vores underbevidsthed som forsvarsmekanisme har fortrængt den, eller en hændelse, der er sket så langt tilbage i barndommen, at vi måske endnu ikke har haft noget sprog at udtrykke det med, eller fordi vi af forskellige årsager ikke har fået bearbejdet det. Alle sådanne oplevelser lagrer sig både i kroppen og underbevidstheden, men kan være utilgængelige for det bevidste sind. Ved at bevæge sig ind i en anden bevidsthedstilstand, kan man få adgang til underbevidsthedens forskellige lag og hukommelse, og derigennem finde frem til den mulige årsag til problemet. Derfor bliver det lettere at sætte ind med den rette terapeutiske behandling for at opløse negative tankemønstre, karaktertræk og adfærd.

Man ikke kan ændre på det, der er sket, man kan ændre måden man opfatter det på. Den betydning man giver det.

Ved at ændre på opfattelsen og den betydning du ligger i tidligere begivenheder, så kan du ændre hele din måde at opfatte dig selv og dine omgivelser på. Så mange oplever, at de efter regressionsterapi generelt har fået en anden opfattelse af sig selv, af deres relationer eller hvad de nu end har valgt, at arbejde med. Hvis du ændrer på din opfattelse af den første situation, hvor du havde en bestemt følelse eller dannede en bestemt overbevisning, så vil du i de allerfleste tilfælde opleve, at fokus ændrer sig i efterfølgende begivenheder.

De overbevisninger, der dannes i de tidlige barndomsår har betydning for hvordan vi oplever livet. Hvilke oplevelser vi vælger at fokusere på som teenager, i ungdomsårene og gennem vores voksne liv. Alle de oplevelser, der har bidraget til at bekræfte os i, at den opfattelse vi havde var den rigtige. Det er er lidt som en stribe af dominobrikker, der vælter og frigiver, den energi som har været brugt på at holde fast i de dårlige oplevelser. I regressionsterapi bearbejdes problemet, der hvor det er opstået uanset om det er i barndommen eller i et tidligere liv.

Tidligere liv

Man kan også risikere at blive ført tilbage til sin fødsel, opholdet i livmoderen eller endnu længere tilbage til tidligere liv eller livet mellem livene. Mange får det mærkeligt hvis dette sker, fordi de ikke tror på reinkarnation, og derfor ikke mener, at de kan have tillid til terapien og behandlingen. Men ligegyldigt om man tror på reinkarnation eller ej, så leder vores underbevidsthed os tilbage til årsagen til vores problem. Hvis man ikke tror på reinkarnation, så må man tro på, at vores underbevidsthed viser os nogle billeder, som vi kan bruge til at få det bedre, også selvom det skulle være et udslag af vores fantasi. Sindets og tankens kraft er utrolig, og er vi først sporet ind på, hvad der kan hjælpe, så er intet umuligt for vores egen selvhelbredelse. Det vigtigste, når vi bruger regression, er at være åben for de indtryk, som vores underbevidsthed måtte vise os. Mange vil sikkert kende til regression i forbindelse med fjernsynsudsendelserne ’På rejse med sjælen’, hvor Rud Grandt tog forskellige danskere tilbage til et af deres tidligere liv, hvorefter TV-holdet efterforskede og fandt området og byen, hvor de bragte hovedpersonen tilbage til. Det er det man kalder en såkaldt ’turistrejse’, hvor hovedformålet med regressionen, er at vende tilbage til et tidligere liv af nysgerrighed.

 

 Jeg har naturligvis 100 % Tavshedspligt !

 

 

Facebook